Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #5

[user22113]
Hand #5 - Marco Traniello har knappen på stol 6, Friedberg sattsar frå den lilla blindsen med 16000, Langdon höjer till 48000 och Friedberg lägger sig. Langdon tar potten.