Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #4 - Eric Lynch dubblar upp genom Thomas Savitsky

[user22113]
Hand #4 - Bruce Van Horn har knappen på stol 5, Lynch höjer till 45000, Savitsky höjer till 84 000 och Lynch moves går all in, Savitsky synar med {A-Diamonds}-{K-Spades}. Lynch visar {7-Clubs}-{7-Diamonds}.

På floppen kommer {10-Diamonds}-{9-Diamonds}-{3-Clubs} och Lynch behåller ledningen. på turnen kommer {Q-Hearts} och Savitsky har möjlighet att få en gut-shot straight draw , han behöver ett ess, en kung eller en knekt för att slå ut Lynch.

på rivern kommer {3-Diamonds} och Eric Lynch dubblar upp till 200,000 i marker.

Taggar: Thomas SavitskyEric Lynch