Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

William Hill Eliminates slår ut Robert Gerstenzang på 16e plats

[user22113]
Robert var all-in med {K-Clubs}{9-Clubs} då William hade tvingat honom till det. William satt själv med {K-Spades}{2-Diamonds} och hade därmed sin hand dominerad av Robert. Floppen kom {A-Diamonds}{J-Diamonds}{4-Clubs} och såg inte direkt farlig ut, men med {4-Diamonds} på turn så öppnades dörren för en färg för William. {7-Diamonds} kom på rivern och William fyllde därmed färgen och Robert var ute ur turneringen.

Taggar: William HillRobert Gerstenzang