Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

David Plastik utslagen

[user22113]
Han ställde de sista 6 500 han hade kvar in i potten med {A-Diamonds} {4-Spades}. Lilla mörken synade med {A-Hearts} {K-Diamonds} och ingen hjälp kom för Plastik och han fick därmed lämna turneringen.