Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Marco Traniello bygger på sin stack

[user22113]
Efter att en shortstacked gått all-in med 26 000 så höjer Marco Traniello med 3 500. Matt Shepsky synar och {K-Spades} {K-Hearts} {8-Clubs} kom på floppen. Marco checkar och Matt satsar nu 5 000 och Marco synar. Sen checkade bägge spelarna på turn och river {10-Diamonds}-{4-Diamonds}. Traniello visade upp {A-Hearts} {A-Diamonds} och tog hem potten. Hans stack är nu uppe i 38 250.

Taggar: Marco Traniello