Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Gavin Smith förlorar en stor pott

[user22113]
Alla lägger sig fram till Gavin Smith som från lilla mörken. Stora mörken checkar och floppen kommer {J-Diamonds} {5-Diamonds} {6-Spades}, en flopp som tydligen passade Smith som nu satsar 2 200. Stora mörken synar och {A-Hearts} kommer nu ut på bordet. Smith satsar nu 4 600 och motståndaren synar igen. Rivern kommer {8-Spades} och Smith checkar nu. Stora mörken ställer nu all-in med 9 900, något som Smith synar. Motståndaren visar då upp {4-Clubs} {7-Spades} för en stege och tar hem potten. Smiths stack är nu nere på 57 700.

Taggar: Gavin Smith