Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Vanessa Selbst Krypande Av Triss

[user22113]
På en bräda som visade {A-Hearts} {A-Spades} {3-Spades} {9-Hearts} {7-Diamonds} synade Vanessa Selbst en bet på 16,000. Motståndaren visar upp ett A för triss och hennes stack är nu nere på 5,500.

Taggar: Vanessa Selbst