Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Nästan redo

[user22113]
På grund av alla marker som är i spel tar "chipracen" längre tid än beräknat. Spelet borde fortsätta om några minuter.