Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Olämpliga marker

[user22113]
Två spelare hittade svarta 100$-marker som tidigare bytts ut i sina markerstaplar.