Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Young Phan förlorar marker

[user22113]
Young Phan öppnade upp med en 9K-höjning . Hans motståndare gick all in för 14.9k mer. Phan synade och sade, "Visa mig A-K."

Phan visade {3-Clubs}{3-Hearts} medan hans motståndare visade {A-Diamonds}{A-Spades}.

"I'm drawing live here," sa Phan.

Floppen var {9-Spades}{7-Spades}{7-Hearts}. Turnen var {9-Diamonds} och rivern var {4-Spades}.

"Nice hand," sa Young Phan. "A-K still beats me."

Taggar: Young Phan