Event 3 - $1,500 No Limit Holdem
Dagar
123

Fyravägs-allin

[user22113]
Det var en fyravägs-allin

Arnold Spee: {K-Clubs}{K-Hearts}
Player 1: {Q-Spades}{10-Hearts}
Player 2: {9-Diamonds}{9-Spades}
Player 3: {7-Diamonds}{7-Clubs}

Floppen var {J-Diamonds}{7-Spades}{2-Hearts}. Turnen var {5-Diamonds} och rivern var{10-Diamonds}.Två spelare åkte ut medan Spee halkade ner till 30K.

Taggar: Arnold Spee