Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Marker som saknas

[user22113]
Det har varit lite oroligheter i denna turnering. Ett flertal spelare har rapporterat att deras markstapel har förändrats vid pauser. Då man efter första dagen lade ner marker i påsar så var det för många spelare en skillnad på antalet marker då de skulle börja spela på dag 2.