Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Thomas Wahlroos utslagen

[user22113]
Thomas Wahlroos som satt som shortstacked ställe in alla sina marker med {6-Spades}{2-Spades} från stora mörken och synades av en spelare som satt med A-K. Med ett blant bord så fick Wahlroos tacka för sig och lämna turneringen. Han gick dock inte lottlös utan fick $3 478 för "besväret".

Taggar: Thomas Wahlroos