Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Neverwin nere för räkning

[user22113]
Dustin "Neverwin" Woolf går all-in preflopp med {A-Hearts}{K-Spades} och går upp emot {Q-Hearts}{Q-Spades}. Med ett blankt bord så förlorar Neverwin potten och är därmed nere för räkning.

Taggar: Dustin WoolfNeverwin