Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Thomas Wahlroos fångar färgstege för att hålla sig vid liv

[user22113]
Bägge spelarna checkar efter floppen kommit {8-Hearts}{9-Spades}{K-Clubs}. När {7-Hearts} kommer på turn så väljer Wahlroos åter igen att checka. Motståndaren går nu all-in med 6 300 vilket Wahlroos synar. Motståndaren visar upp {5-Diamonds}{6-Diamonds} för stege och Wahlroos visar i sin tur upp {9-Hearts}{6-Hearts} för mellanpar, färgdrag, öppet stege drag och färgstege drag. Och han träffade en av sina många outs på rivern då {5-Hearts} kom och gav honom färgstege. Wahlroos har nu 16 500 i marker.