Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Young Phan floppar stege

[user22113]
En spelare ur mittposition checkar på floppen, en flop som visar {K-Diamonds}{J-Hearts}{9-Diamonds} och Young Phan väljer här att gå all-in med sina sista 5 800. Motståndaren synar och visar upp {K-Clubs}{J-Clubs} för högsta tvåparet. Men Phan har redan fyllt sin hand och visar upp {Q-Diamonds}{10-Diamonds} för stege. Blank turn och river ger Phan potten.

Taggar: Young Phan