Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Davidson Matthew tilldelas ett förödande slag

[user22113]
Davison Matthew är nu nere på 1 800 i marker efter att han missat att fylla sitt färgdrag.

Taggar: Davidson Matthew