Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Dan Heimiller åker på en tuff smäll

[user22113]
Heimiller limpar in från "under the gun" . En spelare ur sen position höjer upp till 3 800. Lilla mörken svara med att göra en re-raise all-in. Bägge spelarna synar. Floppen kommer {6-Hearts}{2-Clubs}{6-Clubs} och bägge spelarna i sidopotten checkar. Turn komme {3-Diamonds} och de checkar igen. Rivern är {Q-Hearts} och Heimiller går nu all in i sidopotten vilket synas av motståndaren. Heimiller visar upp {A-Hearts}{K-Hearts} medan hans motståndare visar upp J-J. Med den handen så vinner spelaren bägge potterna.