Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Jeff Yoak träffar ett mirakel kort

[user22113]
Bägge mörkarna och Jeff Yoak limpar in och floppen kommer {3-Diamonds}{8-Spades}{5-Diamonds}. Lilla mörken checkar och Yoak satsar 2 500. Lilla mörken gör en re-rase upp till 10 000, stora mörken lägger sig och Yoak synare, Turn kommer {4-Spades} och lilla mörken satsar nu 28 000. Yoak sitter och tänker under en lång tid innan han beslutar sig för att syna och visar upp 6-6. Mörken visar upp {3-Clubs}{5-Clubs}. Men genom ett mindre mirakel så lyckas Yoak träffa en av de kvarvarande 6:orna på rivern och tar därmed hem en stor pott.

Taggar: Jeff Yoak