Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Mike Banducci når 100 000 nivån

[user22113]
Mike Banducci satsar 1 850 från tidig position vilket synas av Cory Bieber som satt i sen position. Floppen kom {Q-Hearts}{K-Clubs}{J-Clubs} och Banducci satsar nu 3 200. Bieber kontrar med att ställa all-in med 39 500 vilket Banducci synar och visar upp {K-Spades}{K-Hearts} för en triss. Bieber, som försökt sig på en bluff, satt bara med {J-Spades}{6-Spades}. Med både blank turn och river så tar Banducci hem potten på 85 000. Sitter nu med 105 000 marker.

Taggar: Mike BanducciCory Bieber