Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Amir Vahedi utslagen

[user22113]
Amir satt med {Q-Clubs}{7-Clubs} mot {8-Clubs}{7-Diamonds}. Floppen visar {7-Hearts}{2-Diamonds}{2-Clubs} och det ser bra ut för Amir som har sin motståndare dominerad. Men så kom en av de 3 kvarvarande 8:orna på rivern, {8-Spades} och Amir fick därmed tacka för sig.

Taggar: Amir Vahedi