Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Phil Hellmuth ökar på sin pengarhög

[user22113]
Phil Hellmuth satsade 800 och stol 2 synar. På floppen kommer det Q-6-3, med två hjärter, stol 2 gick all-in och Hellmuth synar. Turnen och rivern visrar {J-Diamonds}--{8-Hearts}. Hellmuth visade pocket Q-Q, stol 2 visade K-10 och Hellmuth tog potten med sina pocket damer.

Taggar: Phill Hellmuth