Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Men 'The Master' Nguyen utslagen

[user22113]
Men 'The Master' Nguyen var shortstacked och gick all in från den lilla blinden med {Q-Clubs}-{2-Spades}. Den stora Blinden synade och hade {Q-Diamonds}-{6-Diamonds}. Det var två ruter på floppen och en tredje kom på turnen, som gav den stora blinden en flush. Men Nguyen utslagen.

Taggar: Men 'The Master' Nguyen