Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Phil Ivey förlorar en stor pot

[user22113]
Efter att sett en plopp som visar {10-Spades}-{9-Hearts}-{5-Hearts} så gick Phil Ivey all-in och sattsade 6000. Ivey visade {J-Hearts}-{9-Diamonds} och hans moståndare hade överkort och flush draw med {K-Hearts} {Q-Hearts}. {7-Hearts} på turnen gav hans motståndare en oslagbar hand och minskade Ivey's hög till 1300.

Taggar: Phil Ivey