Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Mark Seif är het

[user22113]
En okänd motståndare höjde till 350 från mittposetion och Mark Seif synade. Floppen visade {J-Diamonds}-{7-Spades}-{5-Hearts} båda spelarna checkar. Turne visar {2-Clubs}. MP spelaren sattsade 350 och Seif synar. Rivern visar {3-Hearts}. MP spelaren sattsar 400, Seif höjer till 1200 och MP spelaren synar. Seif visar A-J för topp par, top kicker och hans motståndare förlorar potten.

Seif was up to 9100 after the hand.

Taggar: Mark Seif