Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Sexor och Nior slår till igen

[user22113]
Dom berömda sexorna och niorna kostade just en spelare hela sin hög med pengar. På floppen som visar {10-Spades}-{9-Diamonds}-{4-Clubs}, så sattsar Rep Porter 400, hans motståndare går all in och Porter synar. Porter visade A-T medan hans motståndre visade 4-6, troenda att han hade floppat två par. Men det vara bara han som trodde att det var en sex, men i själva verket var det en nia! På turnen komm kortet {8-Hearts} och på rivern en {J-Clubs}, som inte hjälpte honom ett duggg. Efter att han blivit utslagen så stod han och tittade på bordet skakande på huvudet.

Taggar: Rep PorterPoker Peek