Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

"Neverwin" ökar sin hög av pengar

[user22113]
På en flopp med korten T-9-8, så gick Dustin "Neverwin" Woolf all in och hans okända motsåndare synade. Woolf visade Q-J för en nut straight medan motståndaren visade A-K. Turnen och rivern hjälpte inte Woolf's motståndare och Neverwin tog hem en pott på 9800.

Taggar: Dustin "Neverwin" Woolf