Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Jesus Has är utsalgen

[user22113]
Chris "Jesus" Fegruson har just åkt ur. På en flopp av {K-Spades}-{9-Spades}-{7-Hearts}, så gick han all in och hans moståndrare satt flera minuter innan han syna. En anna spelare på bordet bad om klocka. Med tjugo sekunder kvar så synar hon och visar korten {K-Clubs}-{Q-Clubs}. Jesus visar {8-Spades}-{6-Spades} för en flush och en open-ended straight draw. på turnen kommer {J-Diamonds} och rivern visar {2-Diamonds}. Jesus är utslagen och ger henne en stor kram.

Taggar: Chris FergusonJesus