Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Paul Wolfe utslagen

[user22113]
Paul Wolfe från sin mittpossetion med lilla blinden synar. Floppen visar {K-Hearts}-{Q-Spades}-{7-Hearts} och båda spelarna checkar. På turnen kommer {Q-Clubs}. Lilla blinden sattsar 100, Wolfr höjer till 300 och blir synad. På rivern kommer {3-Diamonds}. Lilla blinden checkar, Wolfe går all in för sins sista 700 och blir synad. Lilla blinden visar korten {K-Diamonds}-{8-Diamonds} och Wolfe muttrar något om att han hade en "3" då han la sig och var utslagen.

Taggar: Paul Wolfe