Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Annie Duke ökar på sina marker

[user22113]
Det är tidigt än men Annie Duke har ökat på sina marker till över 7K, tack vare den hand som hon just vann. med kort som visade {4-Clubs}-{K-Spades}-{J-Clubs}-{4-Diamonds} så sattsade Annie 750 och vart re-raised till 1500. Hon gick all in och vart synad. Duke hade K-J, den andra spelaren hade A-K och när {7-Hearts} träffade på rivern så vann Duke den stora potten.

Taggar: Annie Duke