Event 3 - $1,500 No Limit Holdem
Dagar
123

Hand #55

[user22113]
Hand #55 - Ciarin O'Leary har knappen i säte 7, och höjer till 285,000, och vinner mörkarna.