Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Hand #51 - Jeff Yoak utslagen på fjärde plats. ($184,152)

[user22113]
Hand #51 - Ciarin O'Leary har knappen i säte7, O'Leary XXX, Yoak går all in för 695,000, och O'Leary synar med {A-Hearts}{6-Spades}. Yoak visar {K-Clubs}{Q-Spades}.

Floppen kommer {A-Spades}{9-Diamonds}{4-Diamonds}, och O'Leary tar en stor ledning.

Turnen är {4-Clubs}, och Yoak drar dött. Meningslösa rivern är {9-Spades}, och O'Leary vinner potten

Taggar: Jeff YoakCiarin O'Leary