Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Hand #49

[user22113]
Hand #49 - Alex Jacob har knappen i säte3, Jacob limpar för 120,000, Evans limpar limpar från lilla mörken och O'Leary checkar. Floppen kommer {A-Diamonds}{Q-Spades}{10-Spades}, och alla tre spelarna checkar. Turnen är {7-Hearts}, Evans betar 400,000, O'Leary lägger sig och Jacobs synar. Rivern är {8-Diamonds}, Evans checkar, Jacob betar 400,000, och Evans synar snabbt med {A-Hearts}{4-Hearts}. Jacob visar {A-Spades}{3-Hearts}, och potten delas.