Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Hand #45 - Craig Crivello utslagen på femte plats ($128,907)

[user22113]
Hand #45 - Paul Evans har knappen i säte 5, O'Leary rhöjer från lilla mörken för 410,000, Crivello går all in från stora mörken och O'Leary synar med {A-Diamonds}{8-Hearts}. Crivello visar {A-Spades}{7-Diamonds} och han behöver förbättra för att överleva.

Floppen kommer {Q-Hearts}{8-Spades}{6-Diamonds}, och O'Leary's vänner skriker av glädje då O'Leary tar en stor ledning.

Turnen är {2-Hearts} och Crivello drar dött. Den meningslösa rivern är {K-Spades}.

Craig Crivello är utslagen på femte plats vilket gav $128,907. Nästa spelare som åker ut får $184,152 för sin fjärdeplats

Taggar: Craig CrivelloCiarin O'Leary