Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Hand #43 - Paul Evans dubblar upp genom Craig Crivello

[user22113]
Hand #43 - Alex Jacob hhar knappen i säte 3, Crivello höjer till 250,000, Evans går all in för 830,000, och Crivello synar med {A-Hearts}{10-Spades}. Evans visar {A-Spades}{J-Clubs}.

Floppen kommer {3-Clubs}{3-Diamonds}{2-Hearts}, turnen kommer {8-Spades} och rivern är {A-Clubs} och Evans dubblar upp till ungefär 1,7 miljoner.

Taggar: Paul EvansCraig Crivello