Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Hand #38

[user22113]
Hand #38 - Andreas Krause har knappen i säte 4, Crivello höjer till 250,000, och Krause synar från knappen. Floppen kommer {K-Spades}{J-Clubs}{9-Diamonds}, Crivello betar 300,000, och Krause synar all in med {A-Diamonds}{J-Spades}. Crivello visar {A-Spades}{J-Hearts}, och dom delar på potten

Turnen kommer {8-Hearts}, rivern är {5-Clubs}, och potten delas.