Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Andreas Krause dubblar upp genom Bart Hanson

[user22113]
Barth Hanson ställde all-in från UTG med 460 000. Detta synades av Andreas Krause som satt med {A-Hearts}{9-Diamonds}. Hanson vände upp {A-Spades}{3-Spades}. Med ett blank bord så dubblade Krause upp sig. .

Taggar: Andreas KrauseBart Hanson