Event 3 - $1,500 No Limit Holdem

Ryan Fair utslagen på 16e plats ($23,735)

[user22113]
Ryan ställde all in med {A-Diamonds}{2-Spades} efter att ha sett floppen som var {A-Spades}{Q-Spades}{3-Hearts}. Alex Jacob synade då han satt med {Q-Clubs}{3-Diamonds} och hade därmed träffat 2 par. Inga kort kom till Ryans räddning och han var utslagen.

Taggar: Ryan FairAlex Jacob