Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #123

[user22113]
Hand #123 - (Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen och limpar för 80,000. Billiraki checkar. Floppen kommer {4-Clubs}{4-Spades}{2-Diamonds}, och båda spelarna checkar. Turn är en {9-Clubs}. Billirakis checkar och Mueller betar 160,000, och Billirakis lägger sig.

Taggar: Greg "FBT" MuellerSteve Billirakis