Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #122

[user22113]
Hand #122 - (Limit) Steve Billirakis har knappen och höjer till 160,000. Muellar synar och floppen kommer {10-Spades}{7-Diamonds}{3-Clubs}. Mueller checkar, Billirakis betar 80,000 och Mueller synar. Turnen kommer {7-Clubs}, och båda spelarna checkar. Rivern är {7-Hearts}, vilket sätter tre sjuor på brädan. Mueller betar 160,000, och Billirakis tänker i flera minuter. Slutligen synar han men då Mueller visar {A-Spades}{J-Clubs} för ess högt muckar Billirakis.

Taggar: Greg "FBT" MuellerSteve Billirakis