Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #114-115

[user22113]
Hand #114 - (Limit) Steve Billirakis har knappen och foldar

Hand #115 - (Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen och höjer till 160,000 och Billirakis synar. Floppen kommer {A-Clubs}{K-Spades}{3-Clubs}. Billirakis checkar, Mueller betar 80,000, Billirakis höjer till 160,000, och Mueller lägger sig

Taggar: Greg "FBT" MuellerSteve Billirakis