Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #112

[user22113]
Hand #112 - (Limit) Steve Billirakishar knappen och höjer till 160,000. Mueller Synar Floppen kommer {J-Spades}{7-Spades}{4-Diamonds}. Mueller checkar, Billirakis betar 80,000, Mueller höjer till 160,000 och Billirakis lägger sig

Taggar: Greg "FBT" MuellerSteve Billirakis