Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #107

[user22113]
Hand #107 - (Limit) Greg 'FBT' har knappen och höjer till 160,000 och Billirakis synar. Floppen kommer {7-Diamonds}{7-Spades}{2-Clubs}. Billirakis checkar, Mueller betar 80,000 och Billirakis synar. Turn kommer {K-Diamonds}. Billirakis checkar, Mueller betar 160,000, och Billirakis synar. River kommer {10-Diamonds}. Billirakis checkar, Mueller betar 160,000, och Billirakis synar med {K-Spades}{8-Spades} för två par, kungar och sjuor.

Taggar: Steve BillirakisGreg "FBT" Mueller