Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #106

[user22113]
Hand #106 - (Limit) Steve Billirakis sitter på knappen och höjer till 160 000 som Mueller synar. {A-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Clubs} kommer på floppen och Mueller checkar. Billirakis satsar 80 000 och Mueller kontrar med att höja till 160 000. Men Billirakis ger svar på tal genom att då själv höja upp till 240 000. Mueller tänker en kort stund innan han lägger ner handen.