Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Limit Hold'em: Mörkar på 40,000-80,000, Gränser på 80,000-160,000

[user22113]
Vi har nu bytt till limit hold'em, och mörkarna är 40,000-80,000, med gränser på 80,000-160,000.