Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #99-102

[user22113]
Hand #99 - (No-Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen. Han limpar, Billirakis höjer till120,000 och Mueller synar. Floppen kommer 7-2-x med två ruter. Billirakis höjer till 120,000, Mueller höjer till 620,000 och Billirakis lägger sig.

Hand #100 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen,He han höjer och Mueller lägger sig.

Hand #101 - (No-Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen och foldar.

Hand #102 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen. Han höjer till 120,000 och Mueller lägger sig.

Taggar: Greg "FBT" MuellerSteve Billirakis