Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #94: Steve Billirakis tar över ledningen

[user22113]
Hand #94 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen. Han höjer till 120,000, Mueller återhöjer till 375,000, och Billirakis tänker ett flertal minuter innan han synar
Floppen kommer {A-Clubs}{Q-Diamonds}{J-Diamonds}. Mueller checks, Billirakis betar 420,000, och Mueller synar.

Turnen är {8-Diamonds}, Vilket ger tre ruter på bordet. Mueller checkar, Billirakis betar 660,000, och Mueller tänker finnan han foldar {K-Hearts}{K-Spades} uppåtvänt.

Taggar: Greg "FBT" MuellerSteve Billirakis