Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hand #93: Tony George Utslagen på 3e Plats($218,329)

[user22113]
Hand #93 - (No-Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen på säte 5, han höjer till 120,000, George går all in, och Mueller synar direkt med {A-Hearts}{K-Spades}. George visar {5-Clubs}{5-Spades}.

Floppen kommer {J-Hearts}{10-Spades}{8-Clubs}. Turnen kommer {6-Clubs},
Rivern är {Q-Diamonds}, ochMueller rivrar sin stege.

Tony George är utslagen på 3e plats vilket gav $218,329.

Taggar: Tony GeorgeGreg Mueller