Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #88-89

[user22113]
Hand #88 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen på säte 7, Okända händelser.

Hand #89 - (No-Limit) Tony George har knappen på säte 9, han höjer till 100,000, Mueller återhöjer till 450,000, och George lägger sig. Mueller vinner potten.