Event 1 - $5,000 Mixed Holdem

Hands #84-87

[user22113]
Hand #84 - (No-Limit) Steve Billirakis har knappen på säte 7, walk till George.

Hand #85 - (No-Limit) Död button. Alla tre spelare limpar40,000. Floppen kommer {7-Spades}{6-Clubs}{4-Diamonds}, Alla tre checkar. Turn kommer {8-Hearts}, och de checkar igen. Rivern är {9-Clubs}, George betar 100,000, och de andra spelarna lägger sig.

Hand #86 - (No-Limit) Tony George har knappen på säte 9, Mueller limpar från lilla mörken för40,000, och Billirakis checkar. Floppen kommer {K-Clubs}{J-Clubs}{5-Clubs}, och båda spelarna checkar. Turn kommer {K-Hearts}, och de checkar igen. Rivern kommer {K-Diamonds}, Mueller betar 45,000, och Billirakis lägger sig,

Hand #87 - (No-Limit) Greg 'FBT' Mueller har knappen på säte 5, han höjer till 110,000 och vinner mörkarna.